top of page
zoomin.png

Co je na webu

užitečné informace, webové stránky a projekty, které jsme našli při práci na PbC.

www.playingclil.eu -  Předchůdce projektu PbC

https://www.goethe.de  -  CLIL Basics od Goethe Institut (v němčině)

https://anglistik.uni-graz.at  - Projekty CLIL University of Graz (v němčině)

https://pluriliteracies.ecml.at - Pluriliteracies přístup k výuce pro učení/  Evropské centrum moderních jazyků Rady Evropy

pokračování příště

bottom of page