top of page

Zásady ochrany údajů

Hraje se za CLIL

Informace o ochraně údajů

Ochraně vašich osobních údajů přikládáme velký význam. Proto striktně dodržujeme zákonná ustanovení upravující přípustnost nakládání s osobními údaji a přijali jsme příslušná technická a organizační opatření. Následující prohlášení vám dává přehled o tom, jak tuto ochranu zaručujeme a jaké údaje za jakým účelem shromažďujeme.

 

I. Obecné informace o zpracování údajů

 

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Shromažďujeme a používáme osobní údaje našich uživatelů pouze tehdy, je -li to nezbytné k zajištění funkční webové stránky, jakož i našeho obsahu a služeb. Shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně a pouze se souhlasem uživatele. Výjimka platí v případech, kdy předchozí souhlas nelze ze skutečných důvodů získat a zpracování údajů je povoleno zákonem.

EBB Europaberatung GmbH je oprávněna s vaším dobrovolným souhlasem shromažďovat, zpracovávat a uchovávat, kombinovat s jinými údaji, archivovat a používat vaše osobní údaje za účelem poskytování informací o  Produkty EBB Europaberatung GmbH. Souhlas udělujete písemně nebo kliknutím na příslušné prohlášení. Zejména budou osobní údaje předávány třetím stranám pouze tehdy, pokud jste k tomu dali svůj předchozí výslovný souhlas nebo pokud jsme povinni se těchto údajů vzdát, například z důvodu oficiální objednávky.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, čl. 6 odst. 1 lit. jako právní základ pro zpracování osobních údajů slouží nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Při zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů stranou, čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR slouží jako právní základ. To platí také pro operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření. Pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno pro splnění zákonné povinnosti, které se na naši společnost vztahuje, čl. 6 odst. 1 lit. c GDPR slouží jako právní základ. V případě životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadující zpracování osobních údajů slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. D) GDPR. Pokud je zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad prvně uvedeným zájmem, čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR slouží jako právní základ pro zpracování.

3. Vymazání a doba uložení dat

Osobní údaje dotčené osoby budou vymazány nebo zablokovány, jakmile přestane platit účel jejich uložení. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud to stanovil evropský nebo vnitrostátní zákonodárce v předpisech, zákonech nebo jiných ustanoveních EU, kterým se odpovědná osoba řídí. Údaje také budou blokovány nebo vymazány, pokud vyprší doba uchovávání předepsaná výše uvedenými standardy, pokud není potřeba další ukládání dat pro uzavření nebo plnění smlouvy.

II. Poskytování webových stránek a vytváření logovacích souborů

1. popis a rozsah zpracování údajů

Při každé návštěvě našich webových stránek náš systém automaticky shromažďuje data a informace z počítačového systému volajícího počítače.

Shromažďují se následující údaje:

(1) Informace o použitém typu a verzi prohlížeče

(2) Operační systém uživatele

(3) Poskytovatel internetových služeb uživatele  uživatele

(4) IP adresa uživatele

(5) Datum a čas přístupu

(6) Webové stránky, ze kterých se systém uživatele dostává na naše webové stránky

(7) Webové stránky přístupné systémem uživatele prostřednictvím našich webových stránek

Data jsou také uložena v protokolových souborech našeho systému. IP adresy uživatele nebo jiná data, která umožňují přiřazení dat uživateli, tím nejsou ovlivněna. Tyto údaje nejsou uloženy společně s dalšími osobními údaji uživatele.

Společnost EBB Europaberatung GmbH nemůže tyto údaje přidělit konkrétním osobám. Slouží výhradně ke statistickému vyhodnocování a zlepšování našich nabídek a služeb poskytováním informací o použití informací poskytovaných společností EBB Europaberatung GmbH.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné ukládání údajů je čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné k tomu, aby bylo možné webové stránky doručit do počítače uživatele. K tomu musí zůstat IP adresa uživatele uložena po celou dobu relace.

Náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR také spočívá v těchto účelech.

4. Doba skladování

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů za účelem poskytování webových stránek tomu tak je, když příslušná relace skončila.

 

III.  Používání cookies

 

1. Vlastní soubory cookie

a) Popis a rozsah zpracování údajů

Naše webové stránky používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel navštíví webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje řetězec charakteristických znaků, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky. Používáme cookies, aby byl náš web uživatelsky přívětivější. Některé prvky našich webových stránek vyžadují identifikaci volajícího prohlížeče i po změně stránky. Přihlašovací informace (II číslo 1) jsou uloženy a přenášeny v souborech cookie.

b) Právní základ pro zpracování údajů 

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí cookies je čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR.

c) Účel zpracování údajů

Účelem používání technicky nezbytných cookies je zjednodušit používání webových stránek pro uživatele. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití cookies.

d) Doba uložení a omezení používání cookies

Cookies jsou uloženy v počítači uživatele a přenášeny na naše stránky. Na konci každé relace jsou automaticky odstraněny.

Jako uživatel máte plnou kontrolu nad používáním cookies. Přenos cookies můžete deaktivovat nebo omezit změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Cookies, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. To lze také provést automaticky. Pokud jsou pro naše webové stránky deaktivovány soubory cookie, nemusí být již možné plně využívat všechny funkce webových stránek.

2. Využívání služeb analýzy webových stránek

a) Popis a rozsah zpracování údajů

Do webových stránek, které provozujeme, jsou integrovány různé analytické nástroje.

Google Analytics

Některé webové stránky používají Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, aby pomohly webové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. Kvůli aktivaci anonymizace IP na těchto webových stránkách však bude vaše IP adresa dříve zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Google jménem provozovatele těchto webových stránek použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování provozovateli webových stránek další služby související s používáním webových stránek a používáním internetu. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v kontextu Google Analytics není sloučena s jinými daty Google. Údaje Google Analytics nelze předávat bez souhlasu zákazníka, pokud neexistují zvláštní okolnosti, jako jsou zákonné požadavky.

Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů stažením a instalací doplňku prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

Další informace o tom, jak Google Analytics zpracovává uživatelská data, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs .

Další informace o shromažďování a používání údajů společností Google a vašich právech na ochranu vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně údajů na  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

 

b) Právní základ pro zpracování údajů 

Právním základem pro dočasné ukládání dat a souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR.

c) Účel zpracování údajů

Účelem používání údajů a analýz se službami webových stránek je optimalizace našich služeb.

d) Doba uložení a omezení používání cookies

Cookies jsou uloženy v počítači uživatele po dobu až dvou let a jsou přenášeny uživatelem na naše stránky.

Jako uživatel máte také plnou kontrolu nad používáním cookies. Přenos cookies můžete deaktivovat nebo omezit změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Cookies, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. To lze také provést automaticky. Pokud jsou pro naše webové stránky deaktivovány soubory cookie, nemusí být již možné plně využívat všechny funkce webových stránek.

3. Remarketing

Webové stránky používají funkci remarketingu Google Inc. („Google“) nebo „podobnou cílovou skupinu“. Tato funkce umožňuje návštěvníkům těchto stránek cílit reklamy pomocí přizpůsobených reklam založených na zájmech, které jsou návštěvníkům těchto stránek doručovány, když navštivte jiné weby v reklamní síti Google. Google používá soubory cookie k analýze využití webových stránek, které tvoří základ pro vytváření zájmově orientovaných reklam. Google ukládá do prohlížečů návštěvníků webových stránek malý soubor se sekvencí čísel. Toto číslo je slouží k zaznamenávání návštěv webových stránek a anonymizovaných údajů o používání webových stránek. Neukládají se žádné osobní údaje o návštěvnících těchto webových stránek. Pokud následně navštívíte jiný web v reklamní síti Google, zobrazí se reklamy, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou zahrnovat dříve přístupné oblasti produktů a informací.

Používání souborů cookie třetími stranami můžete zakázat na stránce deaktivace iniciativy Network Advertising Initiative na adrese  http://www.networkadvertising.org/choices/  a implementace dodatečných informací o odhlášení, které jsou v nich uvedeny.

Další informace o Google Remarketing a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na:  http://www.google.com/privacy/ads/

Na některých našich webových stránkách používáme funkci remarketingu „Custom Audiences“ společnosti Facebook Inc. (1601 s. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook“).

Tato funkce slouží k cílení na návštěvníky webových stránek pomocí reklamy související se zájmem na Facebooku.

Za tímto účelem byla na web implementována značka Facebook pro remarketing. Tato značka vytváří přímé připojení k serverům Facebooku při návštěvě webových stránek a přenáší na server Facebook, které z našich stránek jste navštívili. Facebook tyto informace mapuje na váš osobní účet na Facebooku. Při návštěvě sociální sítě Facebook se vám budou zobrazovat personalizované facebookové reklamy založené na zájmech.

Pokud chcete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, můžete deaktivovat funkci remarketingu „Vlastní publikum“ na  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Další informace o shromažďování a používání údajů společností Facebook, vašich právech a způsobech ochrany vašeho soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na adrese  https://www.facebook.com/about/privacy/ .

 

IV.  Kontaktování

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na některých našich internetových stránkách je kontaktní formulář, který lze použít pro elektronický kontakt. Pokud uživatel tuto možnost přijme, data zadaná do vstupní masky nám budou přenesena a uložena. Tyto údaje jsou:

(1) Křestní jméno

(2) Jméno

(3) Předmět

(4) E-mail

(5) Vaše zpráva

V okamžiku odeslání zprávy jsou uložena také následující data:

(1) IP adresa uživatele

(2) Datum a čas vstupu

Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. V takovém případě budou uloženy osobní údaje uživatele zaslané e-mailem.

V této souvislosti nejsou údaje sdělovány třetím stranám. Data se používají výhradně ke zpracování konverzace.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů přenášených během navazování kontaktu je čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Pokud je e-mailový kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, pak je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 zk. 1 lit. b GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží pouze  s ohledem na zpracování navázání kontaktu.

Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání prostřednictvím kontaktního formuláře slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich IT systémů.

4. Doba skladování

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. U osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře a těch, které byly odeslány e-mailem, to platí v případě, že je ukončen příslušný rozhovor s uživatelem. Konverzace je ukončena, pokud lze z okolností usoudit, že záležitost byla jednou provždy objasněna.

Pokud zákonná ustanovení stanoví povinnost uchovávat údaje (např. Šest let u obdržených obchodních dopisů, § 257 odst. 4 německého obchodního zákoníku (HGB)), k vymazání dojde po uplynutí příslušného období.

V. Údaje, které jste poskytli

1. Popis a rozsah zpracování údajů

V některých oblastech webu můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů, abyste mohli používat popsané nabídky nebo bezplatné funkce nebo se účastnit speciálních akcí (objednávky předplatného, objednávky produktů, redakční nebo reklamní zpravodaje, účast v soutěžích nebo jiných akcích) . Budete informováni o tom, jaké informace musíte pro tyto nabídky poskytnout a jaké údaje můžete dobrovolně poskytnout.

Mohou být shromažďovány zejména následující údaje: jméno, adresa, bankovní spojení, heslo, datum narození, e-mailová adresa, prohlášení o souhlasu, informace o uzavřené právní transakci.

Abychom splnili vaši objednávku nebo registraci, předáváme vaše údaje partnerům, kteří zase jednají v souladu s předpisy o ochraně údajů.

O vymazání svého zákaznického účtu můžete kdykoli požádat na adrese datenschutz (*) fazit-communication (.) De.

Při přihlášení k odběru zpravodaje obdrží uživatel po registraci potvrzovací zprávu, která obsahuje odkaz na konečnou registraci (dvojité přihlášení). Tím je zajištěno, že je zpravodaj výslovně požadovaný.

Z odběru zpravodaje se můžete odhlásit prostřednictvím personalizovaného odkazu, který bude zasílán s každou poštou.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Pokud je účelem shromažďování údajů uzavření smlouvy, je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR. Údaje budou dále zpracovávány na základě vámi uděleného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR).

3. Účel zpracování údajů

Údaje jsou zpracovávány za účelem umožnění využívání příslušných nabídek a funkcí. Vzhledem k tomu, že dobrovolně poskytujete další údaje, používáme je k navrhování našich služeb podle vašich potřeb.

4. Doba skladování

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. To je obvykle případ, kdy je služba, kterou jste použili (např. Objednávka zpravodaje, vytvoření osobního uživatelského profilu) zrušena.

Pokud zákonná ustanovení stanoví povinnost uchovávat údaje (např. Šest let u přijatých obchodních dopisů, § 257 odst. 4 HGB), k vymazání dojde po uplynutí odpovídajícího období.

VI. Používání odkazů nebo doplňků na sociální média

1. Obecně

Kanály sociálních médií jsou propojeny na našich webových stránkách. Kliknutím na tlačítko budete přesměrováni do příslušné sítě. Přímé propojení mezi stránkami existuje pouze tehdy, pokud jste přihlášeni k příslušné síti.

Možná jsme na naše webové stránky zahrnuli tlačítka („plug-iny“) z různých sociálních sítí, abyste mohli využívat také interaktivní možnosti sociálních sítí, které na našich webových stránkách používáte. Tyto doplňky poskytují různé funkce, jejichž předmět a rozsah určují provozovatelé sociálních sítí. K lepší ochraně vašich osobních údajů používáme postup 2 kliknutí. Stisknutím tlačítka vedle příslušného zásuvného modulu se aktivuje zásuvný modul, který je indikován změnou barvy tlačítka zásuvného modulu ze šedé na barevnou. Poté můžete příslušný doplněk použít kliknutím na tlačítko doplňku. Vezměte prosím na vědomí, že nejsme poskytovatelé sociálních sítí a nemáme žádný vliv na zpracování údajů příslušnými poskytovateli služeb. Právním základem pro použití modulů plug-in je, pokud jsou zde zpracovávány osobní údaje, čl. 6 odst. 1 f GDPR EU, přičemž náš oprávněný zájem spočívá v poskytování možností interakce za účelem reklamy (bod odůvodnění 47 EU GDPR) a v poptávkově orientovaném designu našich internetových služeb pro interakci se sociálními sítěmi, do nichž uživatelé našich webových stránek patřit.

Další podrobnosti o jednotlivých zásuvných modulech naleznete v následujících informacích:

2. Facebook/Instagram

Naše stránky obsahují doplňky ze sociální sítě „Facebook“, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy pro Facebook poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „To se mi líbí“ na naší stránce. Přehled zásuvných modulů pro Facebook naleznete zde:  http://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Když modul plug-in aktivujete, vytvoří přímé připojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook dostává informaci, že jste navštívili naši stránku se svou IP adresou. Pokud při přihlášení ke svému účtu na Facebooku kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku, můžete se na obsah našich stránek odkazovat ve svém facebookovém profilu.

Chtěli bychom upozornit, že jako poskytovatel stránek si nejsme vědomi obsahu přenášených údajů ani toho, jak je Facebook používá, a že neodpovídáme za zpracování údajů Facebookem. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na  http://de-de.facebook.com/policy.php

Tlačítko Instragram je provozováno společností Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Příslušné prohlášení o ochraně údajů najdete na  https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content .

 

3. YouTube

Na našem webu jsou integrována videa z externí video platformy YouTube. Tento web provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Ve výchozím nastavení není navázáno automatické připojení k serverům YouTube. To znamená, že provozovatel od vás při vyvolávání webových stránek neobdrží žádná data. Pokud videa nemají náhledový obrázek, video se zobrazí prostřednictvím prvku iFrame.

Sami můžete rozhodnout, zda by měla být aktivována videa z YouTube. Teprve když povolíte přehrávání videí kliknutím na „Spustit video“, dáváte svůj jednorázový souhlas s tím, že údaje potřebné k tomuto účelu (včetně internetové adresy aktuální stránky a vaší IP adresy) budou přeneseny provozovateli .

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, povolujete YouTube přiřadit vaše chování při procházení přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením se z účtu YouTube.

Další informace o tom, jak jsou data uživatelů používána, najdete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na  https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=en

 

VII. Práva subjektu údajů

Pokud zpracováváte osobní údaje, jste ovlivněni ve smyslu GDPR a vůči odpovědné osobě máte následující práva:

1. Právo na informace

Odpovědnou osobu můžete požádat o potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají.

Pokud k takovému zpracování dojde, můžete od odpovědné osoby požádat o následující informace:

(1) účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;

(2) kategorie zpracovávaných osobních údajů;

(3) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo stále jsou poskytovány osobní údaje, které se vás týkají;

(4) plánovaná doba uchovávání osobních údajů, které se vás týkají, nebo, pokud konkrétní informace o tom nejsou možné, kritéria pro stanovení doby uchovávání;

(5) existence práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se vás týkají, právo na omezení zpracování správcem nebo právo vznést námitku proti takovému zpracování;

(6) existence práva na odvolání k orgánu dozoru;

(7) veškeré dostupné informace o původu údajů, pokud nejsou osobní údaje shromažďovány od subjektu údajů;

(8) existence automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a - alespoň v těchto případech - smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování na subjekt údajů.

Máte právo požadovat informace o tom, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požádat o informování o příslušných zárukách podle čl. 46 GDPR v souvislosti s přenosem.

2. Právo na opravu

Máte právo na opravu a/nebo doplnění vůči správci údajů, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Odpovědná osoba provede opravu neprodleně.

3. Právo na omezení zpracování

Za následujících podmínek můžete požádat o omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají:

(1) pokud zpochybňujete přesnost osobních údajů, které se vás týkají, po dobu, která správci údajů umožňuje ověřit správnost osobních údajů;

(2) zpracování je nezákonné a vy odmítáte vymazání osobních údajů a místo toho požadujete omezení používání osobních údajů;

(3) správce údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, nebo

(4) pokud jste podali námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud nebylo stanoveno, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad vašimi důvody.

Pokud jde o zpracování osobních údajů  ve vztahu k vám byla omezena, mohou být tyto údaje zpracovávány pouze - kromě toho, že jsou uchovávány - s vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležité veřejný zájem Unie nebo členského státu.

Pokud bylo omezení zpracování omezeno podle výše uvedených podmínek, budete odpovědnou osobou informováni před zrušením omezení.

4. Právo na výmaz

a) Povinnost vymazat

Můžete požádat správce údajů, aby bezodkladně vymazal osobní údaje, které se vás týkají, a správce je povinen tyto údaje neprodleně vymazat, pokud platí jeden z následujících důvodů:

(1) Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

(2) Odvoláte svůj souhlas, na kterém bylo založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 lit. a nebo umění. 9 odst. 2 lit. GDPR a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.

(3) Podáte námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo podáte námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.

(4) Osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovány nezákonně.

(5) Vymazání osobních údajů, které se vás týkají, je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, na které se správce údajů vztahuje.

(6) Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

b) Informace třetím stranám

Pokud správce údajů zveřejnil osobní údaje, které se vás týkají, a je povinen je vymazat podle čl. 17 odst. 1 GDPR přijme vhodná opatření, včetně technických, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na implementaci, aby informoval zpracovatele údajů, kteří zpracovávají osobní údaje, že jste jako subjekt údajů požádali o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií nebo replikací těchto osobních údajů.

c) Výjimky

Právo na zrušení neexistuje, pokud je zpracování nezbytné:

(1) uplatňovat svobodu projevu a informací;

2) pro plnění zákonné povinnosti požadované pro zpracování podle práva Unie nebo členských států, kterým správce podléhá, nebo pro plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené ovladač;

(3) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 lit. h a já a umění. 9 odst. 3 GDPR;

(4) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v písmenu a) znemožní nebo závažně zhorší dosažení cílů takového zpracování, nebo

(5) uplatňovat, uplatňovat nebo hájit právní nároky.

5. Právo na informace

Pokud jste využili svého práva na to, aby správce údajů opravil, vymazal nebo omezil zpracování, je povinen informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, zveřejněny, o této opravě nebo vymazání údajů nebo omezení zpracování, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Odpovědná osoba má právo být o těchto příjemcích informována.

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytli odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě bez překážek odpovědné osoby, které byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že

(1) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 lit. GDPR nebo čl. 9 odst. 2 lit. GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR a

(2) zpracování se provádí pomocí automatizovaných metod.

Při výkonu tohoto práva máte také právo požadovat, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly přeneseny přímo od jednoho správce údajů jinému správci údajů, pokud je to technicky proveditelné. Svobody a práva jiných osob tím nesmí být ovlivněny.

Právo na přenositelnost se nevztahuje na zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci.

7. Právo na námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů vyplývajících z vašich konkrétních okolností proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají podle čl. 6 odst. 1 písm. E) nebo f) GDPR; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Správce údajů pak již nezpracovává osobní údaje, které se vás týkají, pokud neprokáže závažné důvody hodné ochrany zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně zákonných nároků.

Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takové reklamy; to platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovým přímým marketingem.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje, které se vás týkají, již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

Bez ohledu na směrnici 2002/58/ES máte možnost uplatnit své právo na námitku v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti prostřednictvím automatizovaných postupů využívajících technické specifikace.

8. Právo odvolat souhlas s prohlášením o ochraně údajů

Máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o ochraně údajů o souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

9. Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování - včetně profilování - které má vůči vám právní účinky nebo vás podobným způsobem významně poškozuje. To neplatí, pokud rozhodnutí

(1) je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a odpovědnou osobou,

2) právní předpisy Unie nebo členských států, kterým podléhá odpovědná osoba, jsou přípustné a že tyto právní předpisy obsahují vhodná opatření k ochraně vašich práv, svobod a oprávněných zájmů; nebo

(3) s vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí však nemusí být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud čl. 9 odst. 2 lit. a nebo g platí a byla přijata příslušná opatření k ochraně vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.

V případech uvedených v odstavcích 1 a 3 přijme odpovědná osoba přiměřená opatření k zajištění vašich práv, svobod a oprávněných zájmů, včetně alespoň práva na zásah osoby odpovědnou za své vlastní postavení a napadnout rozhodnutí.

  10. Právo na odvolání u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní prostředky nápravy, máte právo se odvolat k dozorčímu orgánu, zejména v členském státě, kde máte bydliště, pracujete nebo u kterého máte podezření na porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů týkajících se jste v rozporu s GDPR.

Dozorový orgán, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle článku 78 GDPR.

11. Úprava dat a zrušení

EBB Europaberatung GmbH vás na požádání písemně informuje; s přihlédnutím k zákonným požadavkům, zda a jaké osobní údaje jsou uloženy. Své dotazy zasílejte na adresu datenschutz (*) fazit-communication (.) De.

Vaše osobní údaje můžete kdykoli aktualizovat, opravit, doplnit nebo vymazat.

Pokud to není technicky možné na adrese, na které jste poskytli údaje, můžete nás kdykoli kontaktovat na následující adrese:

info@europaberatung-berlin.de

Tuto adresu lze také použít pro odvolání daného souhlasu s použitím vašich údajů. V takovém případě budou vaše data okamžitě odstraněna. Pokud byly s vaším souhlasem přeneseny údaje třetím stranám, budou tyto třetí strany neprodleně informovány a požádány o jejich vymazání. Jste oprávněni omezit svůj souhlas s použitím vašich údajů. V takovém případě budou údaje smazány pouze v rámci omezení.

Z technických důvodů nelze zcela vyloučit, že může dojít k překrývání mezi zrušením a použitím vašich údajů v rámci již zahájené kampaně.

bottom of page