top of page
PbC_Logo_Title.png

O

T on Hraní za CLIL (PBC) Projekt je Erasmus + Project provádí skupinou partnerů vysokých škol, školských úřadů a poskytovatelů odborné přípravy pro učitele jazyků a CLIL.

 

Věříme, že PbC má potenciál být inspirativní a motivující pro žáky i učitele, což povede k hlubšímu osvojení znalostí a dovedností předmětu, jazykové progresi a sebevědomí žáka.

 

Usilujeme o výuku vedenou výzkumem a učení vedené studenty.

Projekt Erasmus + Playing beyond CLIL (PbC) spojuje nové způsoby pedagogického myšlení, které se zaměřují na alternativní způsoby hodnocení učení nejen v kontextu obsahově a jazykově integrovaného učení (CLIL), ale i mimo - relevantní pro „jakýkoli věk, jakýkoli jazyk a stádium 'učebny.  

 

Postupy PbC, které navrhujeme, jsou velmi zásadové v tom, že jsou postaveny na řadě teorií. Použili jsme proces Delphi  identifikovat klíčová sdělení z příslušných teorií, která byla následně „přeložena“ do pedagogických zásad a strategií prostřednictvím procesu opakování a reflexe.

 

Ty jsou založeny na zviditelnění přístupu Pluriliteracies k výuce pro hlubší učení (PTDL). Výsledkem je rámec pro hodnocení PbC a zásady pro učebny, které navrhujeme jako vodítko pro návrh výuky a učení a plánování vzdělávacích akcí.

bottom of page